PROFESSİONAL İZLƏMƏ

Avtomobilin:

·        Yerinin dəqiq müəyyən olunması

·        Sürətinin dəqiq müəyyən olunması

·        Durma və hərəkət müddətinə nəzarət

·        Kilometrajın təyin olunması

·        Bölgəyə giriş/çıxış məlumatları

·        Günlük/həftəlik/aylıq/hesabatlar

·        Sürət həddinə nəzarət imkanı

·        Istənilən mobil cihazdan izləmə imkanı

·        Qapılarına nəzarət (açılıb/bağlanması)

·        Yük boşaltmasına nəzarət

·        Təhlükəli anda xəbərdarlıq imkanı

·        Avtomobilin yanacağına nəzarət

·        Sürücü ilə iki tərəfli danışıq imkanı

·        Refrejeratorlarda temperatura nəzarət

·        Sürücülərin iş rejiminə nəzarət

·        Tikinti texnikası üçün nəzarət həlləri